QIBEBT-IR

Browse/Search Results:  1-3 of 3 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
N-Alkylation vs O-Alkylation: Influence on the Performance of a Polymeric Field-Effect Transistors Based on a Tetracyclic Lactam Building Block 期刊论文
MACROMOLECULES, 2017, 卷号: 50, 期号: 21, 页码: 8497-8504
Authors:  Cai, Mian;  Zhao, Zhiyuan;  Liu, Yanfang;  Wang, Xiao;  Liu;  Lan, Zhenggang, Wan, Xiaobo;  Wan, Xiaobo
Adobe PDF(4278Kb)  |  Favorite  |  View/Download:476/236  |  Submit date:2018/01/05
N-Alkylation vs O-Alkylation: Influence on the Performance of aPolymeric Field-Effect Transistors Based on a Tetracyclic Lactam Building Block 期刊论文
Macromolecules, 2017, 卷号: 50, 期号: 21, 页码: 8497-8504
Authors:  Mian Cai, Zhiyuan Zhao,Yanfang Liu, Xiao Wang, Yunqi Liu, Zhenggang Lan and Xiaobo Wan;  Xiao Wang and Xiaobo Wan
Adobe PDF(4278Kb)  |  Favorite  |  View/Download:342/80  |  Submit date:2018/01/06
Crystalline Medium-Bandgap Light-Harvesting Donor Material Based on beta-Naphthalene Asymmetric-Modified Benzodithiophene Moiety toward Efficient Polymer Solar Cells 期刊论文
CHEMISTRY OF MATERIALS, 2017, 卷号: 29, 期号: 19, 页码: 8249-8257
Authors:  Li, Yonghai;  Liu, Deyu;  Wang, Junyi;  Zhang, Zhi-Guo;  Li, Yongfang;  Liu, Yanfang;  Zhu, Tingting;  Bao, Xichang;  Sun, Mingliang;  Yang, Renqiang
Favorite  |  View/Download:235/0  |  Submit date:2017/12/04