QIBEBT-IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共13条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
A systematic optimization of styrene biosynthesis in Escherichia coli BL21(DE3) 期刊论文
BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS, 2018, 卷号: 11
作者:  Liu, Changqing;  Men, Xiao;  Chen, Hailin;  Li, Meijie;  Ding, Zhaorui;  Chen, Guoqiang;  Wang, Fan;  Liu, Haobao;  Wang, Qian;  Zhu, Youshuang;  Zhang, Haibo;  Xian, Mo
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/09/06
Styrene  L-phenylalanine  Phenylalanine Ammonia Lyase  Arof  Phea  Tkta  Ppsa  In Situ Product Removal  Isopropyl Myristate  Escherichia Coli  
Microbial production of mevalonate by recombinant Escherichia coli using acetic acid as a carbon source 期刊论文
BIOENGINEERED, 2018, 卷号: 9, 期号: 1, 页码: 116-123
作者:  Xu, Xin;  Xie, Meng;  Zhao, Qian;  Xian, Mo;  Liu, Huizhou
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/09/06
Acetate Assimilation  Aeration  Mevalonate  Two-stage Fed-batch  Escherichia Coli  
Characterization of D-xylonate dehydratase YjhG from Escherichia coli 期刊论文
BIOENGINEERED, 2015, 卷号: 6, 期号: 4, 页码: 227-232
作者:  Jiang, Yudong;  Liu, Wei;  Cheng, Tao;  Cao, Yujin;  Zhang, Rubing;  Xian, Mo
收藏  |  浏览/下载:69/0  |  提交时间:2015/11/02
Biosynthesis  D-xylonate Dehydratase  Escherichia Coli  Yjhg  1  2  4-butanetriol  
Microbial production of sabinene-a new terpene-based precursor of advanced biofuel 期刊论文
MICROBIAL CELL FACTORIES, 2014, 卷号: 13, 期号: 1, 页码: 1
作者:  Zhang, Haibo;  Liu, Qiang;  Cao, Yujin;  Feng, Xinjun;  Zheng, Yanning;  Zou, Huibin;  Liu, Hui;  Yang, Jianming;  Xian, Mo
Adobe PDF(459Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:88/12  |  提交时间:2015/11/02
Sabinene  Geranyl Diphosphate Synthase  Sabinene Synthase  Escherichia Coli  
Metabolic engineering of Escherichia coli for high-specificity production of isoprenol and prenol as next generation of biofuels 期刊论文
BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS, 2013, 卷号: 6, 期号: 1, 页码: 1-13
作者:  Zheng, Yanning;  Liu, Qiang;  Li, Lingling;  Qin, Wen;  Yang, Jianming;  Zhang, Haibo;  Jiang, Xinglin;  Cheng, Tao;  Liu, Wei;  Xu, Xin;  Xian, Mo
浏览  |  Adobe PDF(1055Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:371/128  |  提交时间:2014/03/24
Isoprenol  Prenol  Metabolic Engineering  Escherichia Coli  Biofuel  
Boosting the free fatty acid synthesis of Escherichia coli by expression of a cytosolic Acinetobacter baylyi thioesterase 期刊论文
BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS, 2012, 卷号: 5, 期号: 1, 页码: 76
作者:  Zheng, Yanning;  Li, Lingling;  Liu, Qiang;  Qin, Wen;  Yang, Jianming;  Cao, Yujin;  Jiang, Xinglin;  Zhao, Guang;  Xian, Mo
浏览  |  Adobe PDF(258Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:344/31  |  提交时间:2014/03/27
Thioesterase  Acinetobacter Baylyi  Escherichia Coli  Free Fatty Acid  Substrate Specificity  Active-site Residues  
Biosynthesis of long chain hydroxyfatty acids from glucose by engineered Escherichia coli 期刊论文
BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2012, 卷号: 114, 期号: 114, 页码: 561-566
作者:  Wang, Xiangwei;  Li, Lingling;  Zheng, Yanning;  Zou, Huibin;  Cao, Yujin;  Liu, Hui;  Liu, Wei;  Xian, Mo
浏览  |  Adobe PDF(350Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:417/63  |  提交时间:2012/11/07
Long Chain Hydroxyfatty Acid  Escherichia Coli  Thioesterase  Fatty Acid Hydroxylase  Fadd Knocking Out  
Optimization of fatty alcohol biosynthesis pathway for selectively enhanced production of C12/14 and C16/18 fatty alcohols in engineered Escherichia coli 期刊论文
MICROBIAL CELL FACTORIES, 2012, 卷号: 11, 期号: 1, 页码: 65
作者:  Zheng, Yan-Ning;  Li, Ling-Ling;  Liu, Qiang;  Yang, Jian-Ming;  Wang, Xiang-Wei;  Liu, Wei;  Xu, Xin;  Liu, Hui;  Zhao, Guang;  Xian, Mo
浏览  |  Adobe PDF(258Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:219/26  |  提交时间:2014/03/27
Fatty Alcohol  Escherichia Coli  Pathway Optimization  Selective Production  Fermentation  
Production of extracellular fatty acid using engineered Escherichia coli 期刊论文
MICROBIAL CELL FACTORIES, 2012, 卷号: 11, 期号: 1, 页码: 41
作者:  Liu, Hui;  Yu, Chao;  Feng, Dexin;  Cheng, Tao;  Meng, Xin;  Liu, Wei;  Zou, Huibin;  Xian, Mo
浏览  |  Adobe PDF(879Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:253/28  |  提交时间:2014/03/27
Extracellular Fatty Acid  Extraction  Cultivation  Escherichia Coli  Strain Improvement  
Bio-isoprene production using exogenous MVA pathway and isoprene synthase in Escherichia coli 期刊论文
BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2012, 卷号: 104, 期号: 104, 页码: 642-647
作者:  Yang, Jianming;  Zhao, Guang;  Sun, Yuanzhang;  Zheng, Yanning;  Jiang, Xinglin;  Liu, Wei;  Xian, Mo
浏览  |  Adobe PDF(541Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:335/121  |  提交时间:2014/03/27
Isoprene  Mva Pathway  Isoprene Synthase  Escherichia Coli