QIBEBT-IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共17条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
A systematic optimization of styrene biosynthesis in Escherichia coli BL21(DE3) 期刊论文
BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS, 2018, 卷号: 11
作者:  Liu, Changqing;  Men, Xiao;  Chen, Hailin;  Li, Meijie;  Ding, Zhaorui;  Chen, Guoqiang;  Wang, Fan;  Liu, Haobao;  Wang, Qian;  Zhu, Youshuang;  Zhang, Haibo;  Xian, Mo
收藏  |  浏览/下载:29/0  |  提交时间:2018/09/06
Styrene  L-phenylalanine  Phenylalanine Ammonia Lyase  Arof  Phea  Tkta  Ppsa  In Situ Product Removal  Isopropyl Myristate  Escherichia Coli  
Microbial production of mevalonate by recombinant Escherichia coli using acetic acid as a carbon source 期刊论文
BIOENGINEERED, 2018, 卷号: 9, 期号: 1, 页码: 116-123
作者:  Xu, Xin;  Xie, Meng;  Zhao, Qian;  Xian, Mo;  Liu, Huizhou
收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2018/09/06
Acetate Assimilation  Aeration  Mevalonate  Two-stage Fed-batch  Escherichia Coli  
Utilization of alkaline phosphatase PhoA in the bioproduction of geraniol by metabolically engineered Escherichia coli 期刊论文
BIOENGINEERED, 2015, 卷号: 6, 期号: 5, 页码: 288-293
作者:  Liu, Wei;  Zhang, Rubing;  Tian, Ning;  Xu, Xin;  Cao, Yujing;  Xian, Mo;  Liu, Huizhou
收藏  |  浏览/下载:136/0  |  提交时间:2015/11/11
Biosynthesis  Engineered Escherichia Coli  Geraniol  Phoa  Phosphatase  
Characterization of D-xylonate dehydratase YjhG from Escherichia coli 期刊论文
BIOENGINEERED, 2015, 卷号: 6, 期号: 4, 页码: 227-232
作者:  Jiang, Yudong;  Liu, Wei;  Cheng, Tao;  Cao, Yujin;  Zhang, Rubing;  Xian, Mo
收藏  |  浏览/下载:80/0  |  提交时间:2015/11/02
Biosynthesis  D-xylonate Dehydratase  Escherichia Coli  Yjhg  1  2  4-butanetriol  
Metabolic engineering of Escherichia coli for poly(3-hydroxypropionate) production from glycerol and glucose 期刊论文
BIOTECHNOLOGY LETTERS, 2014, 卷号: 36, 期号: 11, 页码: 2257-2262
作者:  Wang, Qi;  Yang, Peng;  Xian, Mo;  Feng, Lu;  Wang, Jiming;  Zhao, Guang
Adobe PDF(621Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:120/22  |  提交时间:2015/11/02
Beta-alanine  Inexpensive Carbon Sources  Poly (3-hydroxypropionate)  Recombinant Escherichia Coli  
Microbial production of sabinene-a new terpene-based precursor of advanced biofuel 期刊论文
MICROBIAL CELL FACTORIES, 2014, 卷号: 13, 期号: 1, 页码: 1
作者:  Zhang, Haibo;  Liu, Qiang;  Cao, Yujin;  Feng, Xinjun;  Zheng, Yanning;  Zou, Huibin;  Liu, Hui;  Yang, Jianming;  Xian, Mo
Adobe PDF(459Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:98/13  |  提交时间:2015/11/02
Sabinene  Geranyl Diphosphate Synthase  Sabinene Synthase  Escherichia Coli  
Biosynthesis of poly(3-hydroxypropionate-co-3-hydroxybutyrate) with fully controllable structures from glycerol 期刊论文
BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2013, 卷号: 142, 期号: 2013, 页码: 741-744
作者:  Wang, Qi;  Yang, Peng;  Xian, Mo;  Yang, Ying;  Liu, Changshui;  Xue, Yongchang;  Zhao, Guang
浏览  |  Adobe PDF(612Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:363/126  |  提交时间:2014/03/24
Poly(3-hydroxypropionate-co-3-hydroxybutyrate)  Controllable Structure  Copolymer  Recombinant Escherichia Coli  
Metabolic engineering of Escherichia coli for high-specificity production of isoprenol and prenol as next generation of biofuels 期刊论文
BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS, 2013, 卷号: 6, 期号: 1, 页码: 1-13
作者:  Zheng, Yanning;  Liu, Qiang;  Li, Lingling;  Qin, Wen;  Yang, Jianming;  Zhang, Haibo;  Jiang, Xinglin;  Cheng, Tao;  Liu, Wei;  Xu, Xin;  Xian, Mo
浏览  |  Adobe PDF(1055Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:390/130  |  提交时间:2014/03/24
Isoprenol  Prenol  Metabolic Engineering  Escherichia Coli  Biofuel  
Boosting the free fatty acid synthesis of Escherichia coli by expression of a cytosolic Acinetobacter baylyi thioesterase 期刊论文
BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS, 2012, 卷号: 5, 期号: 1, 页码: 76
作者:  Zheng, Yanning;  Li, Lingling;  Liu, Qiang;  Qin, Wen;  Yang, Jianming;  Cao, Yujin;  Jiang, Xinglin;  Zhao, Guang;  Xian, Mo
浏览  |  Adobe PDF(258Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:355/35  |  提交时间:2014/03/27
Thioesterase  Acinetobacter Baylyi  Escherichia Coli  Free Fatty Acid  Substrate Specificity  Active-site Residues  
Biosynthesis of long chain hydroxyfatty acids from glucose by engineered Escherichia coli 期刊论文
BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2012, 卷号: 114, 期号: 114, 页码: 561-566
作者:  Wang, Xiangwei;  Li, Lingling;  Zheng, Yanning;  Zou, Huibin;  Cao, Yujin;  Liu, Hui;  Liu, Wei;  Xian, Mo
浏览  |  Adobe PDF(350Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:428/66  |  提交时间:2012/11/07
Long Chain Hydroxyfatty Acid  Escherichia Coli  Thioesterase  Fatty Acid Hydroxylase  Fadd Knocking Out