QIBEBT-IR  > 其他
High Performance Photovoltaic Polymers Employing Symmetry-breaking Building Blocks
Deyu Liu, Qianqian Zhu, Chunyang Gu, Junyi Wang, Meng Qiu, Weichao Chen, Xichang Bao, Mingliang Sun, Renqiang Yang
2016
发表期刊Advanced Materials
期号28页码:8490–8498.
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.qibebt.ac.cn/handle/337004/8542
专题其他
作者单位中国科学院青岛生物能源与过程研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
Deyu Liu, Qianqian Zhu, Chunyang Gu, Junyi Wang, Meng Qiu, Weichao Chen, Xichang Bao, Mingliang Sun, Renqiang Yang. High Performance Photovoltaic Polymers Employing Symmetry-breaking Building Blocks[J]. Advanced Materials,2016(28):8490–8498..
APA Deyu Liu, Qianqian Zhu, Chunyang Gu, Junyi Wang, Meng Qiu, Weichao Chen, Xichang Bao, Mingliang Sun, Renqiang Yang.(2016).High Performance Photovoltaic Polymers Employing Symmetry-breaking Building Blocks.Advanced Materials(28),8490–8498..
MLA Deyu Liu, Qianqian Zhu, Chunyang Gu, Junyi Wang, Meng Qiu, Weichao Chen, Xichang Bao, Mingliang Sun, Renqiang Yang."High Performance Photovoltaic Polymers Employing Symmetry-breaking Building Blocks".Advanced Materials .28(2016):8490–8498..
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Deyu Liu, Qianqian Zhu, Chunyang Gu, Junyi Wang, Meng Qiu, Weichao Chen, Xichang Bao, Mingliang Sun, Renqiang Yang]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Deyu Liu, Qianqian Zhu, Chunyang Gu, Junyi Wang, Meng Qiu, Weichao Chen, Xichang Bao, Mingliang Sun, Renqiang Yang]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Deyu Liu, Qianqian Zhu, Chunyang Gu, Junyi Wang, Meng Qiu, Weichao Chen, Xichang Bao, Mingliang Sun, Renqiang Yang]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。