QIBEBT-IR  > 其他
Novel wide bandgap polymers based on dithienobenzoxadiazole for polymer solar cells with high open circuit voltage over 1V
DaKang Ding,Jiuxing Wang, Weiye Chen,Meng Qiu,Junzhen Ren, Huilin Zheng, Deyu Liu,Mingliang Sun , Renqiang Yang
2016
发表期刊RSC Advances
期号6页码:51419-51425
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.qibebt.ac.cn/handle/337004/8540
专题其他
作者单位中国科学院青岛生物能源与过程研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
DaKang Ding,Jiuxing Wang, Weiye Chen,Meng Qiu,Junzhen Ren, Huilin Zheng, Deyu Liu,Mingliang Sun , Renqiang Yang. Novel wide bandgap polymers based on dithienobenzoxadiazole for polymer solar cells with high open circuit voltage over 1V[J]. RSC Advances,2016(6):51419-51425.
APA DaKang Ding,Jiuxing Wang, Weiye Chen,Meng Qiu,Junzhen Ren, Huilin Zheng, Deyu Liu,Mingliang Sun , Renqiang Yang.(2016).Novel wide bandgap polymers based on dithienobenzoxadiazole for polymer solar cells with high open circuit voltage over 1V.RSC Advances(6),51419-51425.
MLA DaKang Ding,Jiuxing Wang, Weiye Chen,Meng Qiu,Junzhen Ren, Huilin Zheng, Deyu Liu,Mingliang Sun , Renqiang Yang."Novel wide bandgap polymers based on dithienobenzoxadiazole for polymer solar cells with high open circuit voltage over 1V".RSC Advances .6(2016):51419-51425.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[DaKang Ding,Jiuxing Wang, Weiye Chen,Meng Qiu,Junzhen Ren, Huilin Zheng, Deyu Liu,Mingliang Sun , Renqiang Yang]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[DaKang Ding,Jiuxing Wang, Weiye Chen,Meng Qiu,Junzhen Ren, Huilin Zheng, Deyu Liu,Mingliang Sun , Renqiang Yang]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[DaKang Ding,Jiuxing Wang, Weiye Chen,Meng Qiu,Junzhen Ren, Huilin Zheng, Deyu Liu,Mingliang Sun , Renqiang Yang]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。