QIBEBT-IR  > 海洋生物与碳汇研究中心
浏览条目
海洋生物与碳汇研究中心

浏览/检索结果: 共26条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Carbon sequestration processes and mechanisms in coastal mariculture environments in China 期刊论文
SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES, 2017, 卷号: 60, 期号: 12, 页码: 2097-2107
作者:  Zhang, Yongyu;  Zhang, Jihong;  Liang, Yantao;  Li, Hongmei;  Li, Gang;  Chen, Xiao;  Zhao, Peng;  Jiang, Zengjie;  Zou, Dinghui;  Liu, Xiaoyong;  Liu, Jihua
Adobe PDF(1331Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:98/52  |  提交时间:2018/01/04
Macroalgae And Shellfsh Mariculture  Marine Carbon Sequestration  Microbe  Recalcitrant Dissolved Organic carbon  Carbon Sedimentation  
中国近海养殖环境碳汇形成过程与机制 期刊论文
中国科学-地球科学, 2017, 卷号: 47, 期号: 12, 页码: 1414-1424
作者:  张永雨;  张继红;  梁彦韬;  李鸿妹;  李刚;  陈晓;  赵鹏;  蒋增杰;  邹定辉;  刘晓勇;  刘纪化
Adobe PDF(4353Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:65/36  |  提交时间:2018/01/04
贝藻养殖  海洋碳汇  微型生物  惰性溶解有机碳  碳沉积  
Environmental response to long-term mariculture activities in the Weihai coastal area, China 期刊论文
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2017, 卷号: 601, 页码: 22-31
作者:  Li, Hongmei;  Li, Xiaomin;  Li, Qiang;  Liu, Ying;  Song, Jide;  Zhang, Yongyu
收藏  |  浏览/下载:27/0  |  提交时间:2017/12/04
Mariculture  Environmental Response  Nutrients  Water Quality  Weihai Coastal Area  
Estimating primary production of picophytoplankton using the carbon-based ocean productivity model: a preliminary study 期刊论文
FRONTIERS IN MICROBIOLOGY, 2017, 卷号: 8, 页码: 1926
作者:  Liang, Yantao;  Zhang, Yongyu;  Wang, Nannan;  Luo, Tingwei;  Zhang, Yao;  Rivkin, Richard B
Adobe PDF(1607Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:52/16  |  提交时间:2018/01/04
Carbon-based Production Model  Abundance  Growth Rate  Primary Production  Picophytoplankton  
Aquichromatium aeriopus gen. nov., sp nov., A Non-phototrophic Aerobic Chemoheterotrophic Bacterium, and Proposal of Aquichromatiaceae fam. nov in the Order Chromatiales 期刊论文
CURRENT MICROBIOLOGY, 2017, 卷号: 74, 期号: 8, 页码: 972-978
作者:  Yang, Liqiang;  Tang, Lili;  Liu, Lan;  Salam, Nimaichand;  Li, Wen-Jun;  Zhang, Yongyu
收藏  |  浏览/下载:40/0  |  提交时间:2017/12/04
Effects of elevated CO2 and nitrogen supply on the growth and photosynthetic physiology of a marine cyanobacterium, Synechococcus sp PCC7002 期刊论文
JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY, 2017, 卷号: 29, 期号: 4, 页码: 1755-1763
作者:  Mou, Shanli;  Zhang, Yongyu;  Li, Gang;  Li, Hongmei;  Liang, Yantao;  Tang, Lili;  Tao, Jianchang;  Xu, Jianjun;  Li, Jia;  Zhang, Chuanlun;  Jiao, Nianzhi
收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2017/12/14
Elevated Co2  Nitrogen Supply  Photosynthetic  Physiology  Synechococcus Sp  Pcc7002  
Effect of electrode potentials on the microbial community of photo bioelectrochemical systems 期刊论文
WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, 2017, 卷号: 33, 期号: 7
作者:  Wu, Yicheng;  Zheng, Yue;  Xiao, Yong;  Wang, Zejie;  Zhao, Feng
收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2017/12/14
Bioelectrochemical Systems  Photosynthetic Bacteria  454 Pyrosequencing  Potential  Biofilm  
Processes of coastal ecosystem carbon sequestration and approaches for increasing carbon sink 期刊论文
SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES, 2017, 卷号: 60, 期号: 5, 页码: 809-820
作者:  Zhang Yao;  Zhao MeiXun;  Cui Qiu;  Fan Wei;  Qi JiaGuo;  Chen Ying;  Zhang YongYu;  Gao KunShan;  Fan JingFeng;  Wang GuangYi;  Yan ChongLing;  Lu HaoLiang;  Luo YaWei;  Zhang ZiLian;  Zheng Qiang;  Xiao Wei;  Jiao NianZhi
收藏  |  浏览/下载:47/0  |  提交时间:2017/12/14
Coastal Ocean's Carbon Sink  Mechanism For Increasing Carbon Sink  Microorganism  Climate Change  
近海生态系统碳汇过程、调控机制及增汇模式 期刊论文
中国科学-地球科学, 2017, 卷号: 47, 期号: 4, 页码: 438-439
作者:  张瑶;  赵美训;  崔球;  齐家国;  陈鹰;  樊炜;  张永雨;  高坤山;  樊景凤;  汪光义;  严重玲;  卢豪良;  罗亚威;  张子莲;  郑强;  肖伟;  焦念志
Adobe PDF(2710Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:127/79  |  提交时间:2018/01/04
近海碳汇  增汇机制  微型生物  气候变化  
Rubricella aquisinus gen. nov., sp nov., a novel member of the family Rhodobacteraceae 期刊论文
ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, 2017, 卷号: 110, 期号: 3, 页码: 331-337
作者:  Yang, Li-Qiang;  Tang, Lili;  Liu, Lan;  Salam, Nimaichand;  Li, Wen-Jun;  Liu, Xiaowei;  Jin, Guangzhi;  Jiao, Nianzhi;  Zhang, Yongyu
收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2017/06/21
Rubricella Aquisinus Gen. Nov.  Sp Nov.  Family Rhodobacteraceae  Yellow Sea  Polyphasic Taxonomy